1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R7
 5. 1. Bổ sung tiện ích để xử lý tính đúng đắn của dữ liệu sau chuyển đổi

1. Bổ sung tiện ích để xử lý tính đúng đắn của dữ liệu sau chuyển đổi

1. Mục đích:

Kể từ phiên bản R7, phần mềm bổ sung tiện ích Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu, giúp Kế toán có thể kiểm tra được những sai sót của dữ liệu sau khi chuyển đổi từ AMIS.VN – Kế toán 1.0 lên AMIS.VN – Kế toán 2.0 để sửa lại, đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Trước phiên bản R7: Khi chuyển dữ liệu từ AMIS.VN – Kế toán 1.0 lên AMIS.VN – Kế toán 2.0, dữ liệu có thể bị sai sót trong các trường hợp sau:
  • Trên AMIS.VN – Kế toán 1.0, danh mục Nhân viên và các chứng từ thuộc phân hệ CCDC, TSCĐ, Hợp đồng bán cho phép chọn Đơn vị có cấp tổ chức là Văn phòng đại diện, Chi nhánh, Công ty con, Tổng công ty (hoặc chọn phòng ban thuộc Chi nhánh phụ thuộc khi thêm dữ liệu tại Tổng công ty), nhưng AMIS.VN – Kế toán 2.0 thì không cho phép. Dẫn đến sau khi chuyển đổi lên AMIS.VN – Kế toán 2.0, các chứng từ, danh mục này bị lỗi, Kế toán không tự sửa được mà phải liên hệ với MISA để được hỗ trợ.
  • Trên AMIS.VN – Kế toán 1.0 có phát sinh trường hợp lỗi TK hạch toán để trống, sau khi chuyển đổi lên AMIS.VN – Kế toán 2.0, Kế toán không biết có lỗi này để xử lý. 
 • Từ phiên bản R7 trở đi: Bổ sung tiện ích Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu giúp Kế toán kiểm tra được dữ liệu lỗi và chủ động sửa lại để đảm báo tính đúng đắn của dữ liệu.
  Kế toán thực hiện trên phần mềm theo các bước sau:
  • Chọn Tiện ích\Kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu:

  • Chọn Chi nhánh, Kỳ cần xem, sau đó chọn Lấy dữ liệu để lấy lên các danh mục, dòng chứng từ bị lỗi. 
  • Tại từng dòng dữ liệu lỗi, chương trình sẽ chỉ ra Nguyên nhânHướng dẫn xử lý tương ứng, có ba nguyên nhân lỗi sau:
   • Đơn vị được chọn có cấp tổ chức là Chi nhánh hoặc Tổng công ty/Công ty
   • Đơn vị được chọn có chi nhánh khác với chi nhánh của danh mục/chứng từ
   • TK Nợ/TK Có để trống

  • Đối với nguyên nhân lỗi Đơn vị được chọn có cấp tổ chức là Chi nhánh hoặc Tổng công
   ty/Công ty
   Đơn vị được chọn có chi nhánh khác với chi nhánh của danh mục/chứng từ, Kế toán chọn lại Đơn vị phù hợp tại cột Chọn đơn vị, sau đó nhấn Thực hiện

   • Sau khi hoàn thành, các danh mục, chứng từ sẽ được cập nhật lại theo thông tin đơn vị tương ứng đã chọn.
  • Đối với nguyên nhân lỗi TK Nợ/TK Có để trống, Kế toán mở chứng từ bị lỗi bằng cách nhấn vào số chứng từ tại cột Số CT, nhấn Sửa để chọn lại tài khoản bị trống cho đúng.
Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.