1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R7
 5. 4. Cải tiến lại câu thông báo khi người dùng không được phân quyền sử dụng ACT2.0 để từ đó người dùng biết rõ vấn đề và có hướng xử lý thích hợp

4. Cải tiến lại câu thông báo khi người dùng không được phân quyền sử dụng ACT2.0 để từ đó người dùng biết rõ vấn đề và có hướng xử lý thích hợp

1. Mục đích:

Từ phiên bản R7, với người dùng đã được phân quyền trên AMIS.VN nhưng chưa được lấy về và phân vai trò trên dữ liệu kế toán, thì khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm sẽ thông báo rõ nguyên nhân để người dùng nắm được vấn đề và có hướng xử lý thích hợp.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Trước phiên bản R7: Người dùng đã được kích hoạt tài khoản và phân vai trò trên hệ thống AMIS, chẳng hạn được làm việc trên 1 số phân hệ khác như Nhân sự, Bán hàng, tra cứu thông tin cá nhân, danh bạ…, hoặc được phân vai trò Kế toán viên nhưng người dùng này chưa được lấy về và phân vai trò trên dữ liệu kế toán. Khi người dùng đăng nhập vào làm việc với dữ liệu kế toán thì chỉ nhận được thông báo: Tên người dùng hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng nhập lại. Điều này khiến người dùng không biết do thông tài khoản đăng nhập bị sai hay là do chưa được phân quyền để có hướng xử lý thích hợp.
 • Từ phiên bản R7 trở đi: Cải tiến lại câu thông báo để người dùng nắm được vấn đề và có hướng xử lý thích hợp, chẳng hạn:
  • Trên AMIS.VN, thêm người dùng NTDUYEN và kích hoạt tài khoản, nhưng người dùng này chưa được lấy về và phân vai trò trên dữ liệu kế toán.
  • Trên AMIS.VN – Kế toán, khi đăng nhập với tên người dùng NTDUYEN, gõ đúng mật khẩu, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo như sau: Người dùng NTDUYEN chưa có trên dữ liệu kế toán. Vui lòng liên hệ với ADMIN Kế toán để cập nhật người dùng từ AMIS.VN và thực hiện phân vai trò cho người dùng.

  • Để người dùng NTDUYEN có quyền làm việc với dữ liệu kế toán, ADMIN của dữ liệu kế toán thực hiện như sau:
   • Vào menu Hệ thống\Quản lý người dùng.

   • Nhấn Cập nhật người dùng từ AMIS.VN, sau đó nhấn OK

   • Thực hiện phân vai trò cho nhân viên

  • Lưu ý: Nếu sau khi ADMIN của dữ liệu kế toán thực hiện Cập nhật người dùng từ AMIS.VN, trên danh sách Quản lý người dùng không hiển thị người dùng NTDUYEN thì có thể do người dùng chưa được phân vai trò Kế toán viên trên AMIS.VN. Khi đó, cần liên hệ với Quản trị hệ thống AMIS.VN để phân quyền tương ứng cho người dùng.
  • Chi tiết cách phân quyền sử dụng trên AMIS.VN xem tại đây.
Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.