Trộn văn bản


Cho phép trộn dữ liệu thông tin của nhân viên với các mẫu văn bản quản trị nhân lực của đơn vị như các văn bản có liên quan đến hồ sơ nhân viên, khen thưởng, sự cố, tiếp nhận, nhân viên đi công tác và Hợp đồng, phụ lục hợp đồng. Thao tác chi tiết như sau:

  • Chọn những nhân viên, khen thưởng, sự cố hay ứng viên cần tiếp nhận để trộn văn bản trên màn hình danh sách. Đối với trường hợp trộn hợp đồng hay phụ lục hợp đồng trên phân hệ hợp đồng thì người dùng chọn hợp đồng hay phụ lục hợp đồng có liên quan.
  • Tại màn hình danh sách của phân hệ có liên quan nhấn chọn biểu tượng  trên thanh công cụ của màn hình danh sách hoặc nhấn chuột phải và chọn Tiện ích, sau đó chọn Trộn văn bản. Đối với phần trộn hợp đồng và phụ lục hợp đồng thì sau khi nhấn chọn biểu tượng thì chọn Trộn hợp đồng, Trộn phụ lục hợp đồng.


  • Nếu muốn bỏ bớt nhân viên ngay trên màn hình hộp thoại Chọn nhân viên, bỏ tích chọn ở dòng tương ứng với nhân viên đó.
  • Nhấn nút Tiếp theo.

  • Nhấn chọn mẫu văn bản cần trộn.
  • Sau đó tích chọn mục Mỗi văn bản trộn thành một tệp nếu muốn lưu văn bản trộn thành các tệp riêng rẽ, mỗi tệp 1 văn bản trộn. Ngược lại nếu muốn lưu tất cả các văn bản sau khi trộn vào cùng một tệp dữ liệu thì tích chọn Trộn tất cả văn bản thành một tệp.
  • Nhấn chuột vào mũi tên bên phải mục Chọn định dạng cho văn bản đã được trộn để chọn định dạng cho văn bản vừa trộn.
  • Nhấn nút Tiếp theo.
  • Nhấn nút trên màn hình hộp thoại thông báo có muốn tải văn bản được trộn về. Sau đó tìm nơi lưu tệp văn bản đã trộn và nhấn nút Save.

Thao tác trộn văn bản ở phân hệ Khen thưởng, Sự cố, Tiếp nhận, Nhân viên đi công tác, Hợp đồng được thực hiện tương tự như phần trộn văn bản ở phân hệ Hồ sơ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.