Xóa lịch sử gửi SMS

Cho phép nhân sự xóa được lịch sử gửi SMS.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Để thực hiện được chức năng này, nhân sự cần được phân quyền Xóa lịch sử SMS

Vào danh sách lịch sử SMS.

Nhấn Xóa.

Thiết lập tham số xóa lịch sử SMS.

  • Đến ngày: Chương trình thực hiện xóa các SMS có ngày nhỏ hơn Đến ngày
  • Tích chọn Sao lưu nếu muốn lưu lịch sử SMS về máy tính trước khi thực hiện xóa
  • Chọn trạng thái của SMS muốn xóa

Nhấn Đồng ý. Chương trình thực hiện xóa lịch sử SMS.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.