Tra cứu lịch gửi email/SMS

Giúp Nhân sự theo dõi lịch sử gửi email và SMS.

Hướng dẫn thực hiện

Chẳng hạn, nhân sự tra cứu lịch sử gửi Email thực hiện như sau:

Vào phân hệ Thiết lập\Tiện ích\chọn Lịch sử Email.

Chương trình hiển thị lịch sử gửi Email bao gồm các thông tin: Ngày gửi, Người gửi, Người nhận, Số điện thoại người nhận, Trạng thái,…

Với những email không gửi được do lỗi, nhân sự có thể gửi lại bằng cách chọn email và chọn Gửi lại (hoặc nhấn chuột phải, chọn Gửi lại).

Lưu ý: Email đã gửi có màu xanh, không gửi được có màu đỏ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.