5. Bổ sung dữ liệu mẫu theo Thông tư 133

1. Mục đích

Giúp xem được dữ liệu kế toán mẫu áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133.

2. Các bước thực hiện

1. Đăng nhập vào dữ liệu của đơn vị trên Cloud, chọn ứng dụng Kế toán.

2. Chọn mục Khác\Đóng dữ liệu kế toán.

3. Nhấn Xem dữ liệu kế toán mẫu TT133.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.