1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R2
  5. 6. Đối với khách hàng dùng thử phần mềm thì khi in báo cáo, chứng từ thì hiển thị thông tin chưa đăng ký giấy phép sử dụng để khách hàng biết mua sản phẩm.

6. Đối với khách hàng dùng thử phần mềm thì khi in báo cáo, chứng từ thì hiển thị thông tin chưa đăng ký giấy phép sử dụng để khách hàng biết mua sản phẩm.

1. Mục đích

Đối với khách hàng dùng thử phần mềm thì khi in báo cáo, chứng từ chương trình sẽ hiển thị thông tin chưa đăng ký giấy phép sử dụng để khách hàng biết mua sản phẩm.

2. Các bước thực hiện

1. Vào mục Báo cáo và chọn in báo cáo bất kỳ.

2. Nếu dữ liệu đang là dữ liệu dùng thử thì báo cáo in ra sẽ hiển thị thông tin chưa đăng ký giấy phép sử dụng.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.