1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R2
  5. 7. Khi vào ứng dụng AMIS.VN-Kế toán, nếu khách hàng chưa mua phân hệ kế toán thì hiển thị thông báo và hướng dẫn để khách hàng biết cần mua ở đâu.

7. Khi vào ứng dụng AMIS.VN-Kế toán, nếu khách hàng chưa mua phân hệ kế toán thì hiển thị thông báo và hướng dẫn để khách hàng biết cần mua ở đâu.

1. Mục đích

Khi vào ứng dụng AMIS-Kế toán trên Cloud hoặc đăng nhập vào dữ liệu kế toán dưới Desktop, nếu khách hàng chưa mua phân hệ kế toán thì chương trình sẽ hiển thị thông báo và hướng dẫn để KH biết cần mua ở đâu.

2. Các bước thực hiện

1. Trường hợp khách hàng đã mua phần mềm AMIS nhưng không mua phân hệ Kế toán thì khi đăng nhập vào ứng dụng AMIS.VN-Kế toán trên Cloud chương trình sẽ hiển thị thông báo.

2. Trường hợp khách hàng đăng ký dùng thử và có tạo dữ liệu kế toán để làm việc, sau đó khách hàng mua phần mềm AMIS.VN nhưng không mua phân hệ Kế toán thì khi đăng nhập vào dữ liệu kế toán dưới Desktop chương trình sẽ hiển thị thông báo.

Cập nhật 03/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.