1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Khi duyệt đơn có thể nhìn thấy số ngày đã nghỉ không lương của nhân viên để làm căn cứ xét duyệt đơn

Khi duyệt đơn có thể nhìn thấy số ngày đã nghỉ không lương của nhân viên để làm căn cứ xét duyệt đơn

Ứng dụng hiển thị thêm thông tin số ngày đã nghỉ không lương của nhân viên khi nhân viên lập đơn xin nghỉ giúp người duyệt đơn có căn cứ để xét duyệt đơn.

Chi tiết thay đổi

Từ trước phiên bản R32: Chỉ có nhân viên làm đơn xin nghỉ mới xem được số ngày đã nghỉ không lương của bản thân trong khi người duyệt đơn thì không xem được.

Từ phiên bản R32 trở đi: Ứng dụng hiển thị thông tin số ngày đã nghỉ không lương của nhân viên giúp lãnh đạo có căn cứ để xét duyệt đơn.

Khi nhân viên nộp và gửi đơn xin nghỉ có lý do nghỉ là Nghỉ không lương cho cấp trên.

Trên danh sách duyệt đơn, quản lý biết được thông tin số ngày đã nghỉ không lương của nhân viên làm căn cứu để xét duyệt đơn.

Lưu ý: Số ngày đã nghỉ không lương của nhân viên là tổng số ngày nghỉ trên các đơn xin nghỉ của nhân viên thỏa mãn điều kiện sau:

  • Đơn xin nghỉ có trạng thái là Đã duyệt.
  • Đơn nằm trong khoảng thời gian năm của đơn xin nghỉ.
  • Lý do nghỉ là Nghỉ không lương.
Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.