1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Bổ sung dấu hiệu để nhận biết vị trí địa lý đã kiểm đếm và chưa kiểm đếm xong.

Bổ sung dấu hiệu để nhận biết vị trí địa lý đã kiểm đếm và chưa kiểm đếm xong.

Chương trình bổ sung thêm dấu hiệu nhận biết vị trí nào đã kiểm đếm và chưa kiểm đếm xong giúp Quản lý tài sản thuận tiện hơn trong quá trình kiểm đếm tài sản trên AMIS.VN Mobile.

Chi tiết thay đổi

Từ trước phiên bản R32: Khi thực hiện kiểm đếm tài sản trên AMIS Mobile theo vị trí địa lý, chương trình hiển thị toàn bộ Vị trí địa lý của biên bản kiểm đếm bao gồm các vị trí địa lý đã kiểm đếm và chưa kiểm đếm gây mất thời gian cho quản lý tài sản.

Từ phiên bản R32 trở đi: Khi thực hiện kiểm đếm tài sản trên AMIS Mobile, chương trình bổ sung thêm dấu hiệu nhận biết vị trí địa lý nào đã kiểm đếm xong và vị trí địa lý nào chưa kiểm đếm xong.

Chọn Đợt kiểm đếm tài sản trên Mobile.

Chạm vào Cơ cấu tổ chức của đợt kiểm đếm.

Trên danh sách chọn vị trí địa lý/cơ cấu tổ chức, vị trí địa lý/cơ cấu tổ chức có “màu xanh“là đã kiểm đếm xong, có “màu đen” là đang kiểm đếm.

Lưu ý: Các cơ cấu tổ chức/vị trí địa lý được xác nhận là Đã kiểm đếm xong trong trường hợp tất cả các Loại tài sản thuộc cơ cấu tổ chức/vị trí địa lý đó đều được kiểm đếm xong và tích chọn Đã hoàn thành kiểm đếm.

Quản lý tài sản có thể lọc những cơ cấu tổ chức, vị trí địa lý chưa hoàn thành kiểm đếm xong để thực hiện kiểm đếm bằng cách chọn biểu tượng  và tích chọn trạng thái của đợt kiểm đếm tài sản muốn xem. Chương trình hiển thị danh sách đợt kiểm đếm tài sản ở trạng thái tương ứng.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.