1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R32
  5. Trên giao diện Tổng hợp tình hình tài chính có thể hiển thị thông tin các khoản vay và nợ thuê tài chính để tiện theo dõi

Trên giao diện Tổng hợp tình hình tài chính có thể hiển thị thông tin các khoản vay và nợ thuê tài chính để tiện theo dõi

Bổ sung thông tin các khoản vay và nợ thuê tài chính trên giao diện Tổng hợp tình hình tài chính để tiện theo dõi.

Chi tiết thay đổi

Từ trước phiên bản R32: Trên báo cáo tổng hợp tình hình tài chính của AMIS.VN Mobile không thể hiện tổng các khoản đi vay gây mất thời gian cho quản lý khi muốn xem các thông tin này.

Từ phiên bản R32 trở đi: Chương trình bổ sung thông tin các khoản vay và nợ thuê tài chính trên giao diện Tổng hợp tình hình tài chính để tiện theo dõi.

Vào mục Kế toán\Phân tích tài chính. Chọn Tổng hợp tình hình tài chính.

Chương trình bổ sung thông tin các khoản vay và nợ thuê tài chính.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.