Bán hàng uỷ thác xuất khẩu

1. Định khoản

1. Khi nhận hàng của đơn vị uỷ thác xuất khẩu
Kế toán theo dõi số lượng, chủng loại, quy cách, phẩm chất của hàng nhận xuất khẩu ủy thác, thời gian xuất khẩu, đối tượng thanh toán.
2. Khi bán các hàng hoá nhận uỷ thác xuất khẩu
Nợ TK 138(1388) Tổng số phải thu của khách hàng (chi tiết đơn vị nhập khẩu) 
     Có TK 338(3388) Chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu
3. Nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt cho bên giao ủy thác xuất khẩu
Nợ TK 338 (3388) Bên ủy thác xk đã tạm ứng trước tiền nộp thuế (chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu)
Nợ TK 138 (1388) Bên ủy thác xk chưa tạm ứng trước tiền nộp thuế (chi tiết đơn vị ủy thác xuất khẩu)
     Có TK 111, 112
4. Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được nhận
Nợ TK 111, 112, 131 Tổng giá thanh toán
     Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113)
     Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng ủy thác tại các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Sau khi hợp đồng giao nhận xuất khẩu ủy thác được ký, bên ủy thác xuất khẩu sẽ chuyển hàng cùng với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và lệnh điều động nội bộ cho bên nhận ủy thác.
 2. Sau khi hàng hóa đã xuất khẩu thì bên nhận ủy thác yêu cầu bên ủy thác xuất hóa đơn GTGT, căn cứ vào chứng từ đối chiếu xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của đơn vị ủy thác xuất khẩu.
 3. Bên nhận ủy thác xuất hàng và xuất hóa đơn cho người mua hàng, đồng thời ghi nhận công nợ với bên ủy thác xuất khẩu.
 4. Bên nhận ủy thác xuất hóa đơn hoa hồng ủy thác cho bên ủy thác xuất khẩu, đồng thời ghi nhận doanh thu dịch vụ xuất khẩu ủy thác.
 5. Sau khi chuyển đầy đủ chứng từ sang cho bên ủy thác xuất khẩu thì hai bên sẽ tiến hành bù trừ các khoản phải thu và phải trả.

3. Ví dụ

Ngày 04/01/2017 nhận ủy thác hàng xuất khẩu cho công ty TNHH Hải Hà:

 • Sơ mi nam: Số lượng: 850 chiếc, Đơn giá: 25 USD/chiếc
 • Sơ mi nữ: Số lượng : 768 chiếc, Đơn giá: 22 USD/chiếc

Ngày 14/01/2017 đơn vị thực hiện xuất khẩu hàng cho công ty Sunsie chưa thu được tiền, đồng thời nộp thuế hộ cho công ty TNHH Hải Hà bằng chuyển khoản.

 • Sơ mi nam: Số lượng: 850 chiếc, Đơn giá: 25 USD/chiếc
 • Sơ mi nữ: Số lượng : 768 chiếc, Đơn giá: 22 USD/chiếc
 • Tỷ giá ngoại tệ là 22.500đ/USD, thuế suất thuế xuất khẩu 25%

Ngày 17/01/2017 đơn vị xuất hóa đơn về phí hoa hồng ủy thác giao cho công ty TNHH Hải Hà, số tiền: 5.000.000đ, VAT: 10%

4. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây
(Xem hướng dẫn tải phim)


5. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Nhận hàng từ bên giao ủy thác xuất khẩu 
(Trước khi hạch toán chứng từ, Kế toán cần phải tích chọn Có phát sinh hàng nhận giữ hộ, gia công; nhận bán hộ, ký gửi, ký cược trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa).
1. Vào phân hệ
Kho, chọn Nhập kho (hoặc vào tab Nhập, xuất kho, nhấn Thêm\Nhập kho).


2. Chọn loại phiếu nhập kho là Khác (NVL thừa, HH thuê gia công…).
3. Khai báo các thông tin của phiếu nhập kho:

 • Tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ: chọn Hàng hóa bán hộ, ký gửi.


4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi phiếu nhập kho hàng nhận ủy thác xuất khẩu được lập, chương trình sẽ tự động sinh phiếu nhập kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho hiện việc ghi sổ phiếu nhập kho vào sổ kho.

Bước 2: Bán hàng hóa nhận ủy thác xuất khẩu
1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc vào tab Bán hàng, nhấn Thêm).2. Khai báo chứng từ bán hàng ủy thác xuất khẩu:

 • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng ủy thác xuất khẩu và chọn phương thức thanh toán.

 • Tích chọn
  Kiêm phiếu xuất khoLập kèm hóa đơn.
 • Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá quy đổi.
 • Khai báo các mặt hàng được ủy thác xuất khẩu. • Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn.
 • Khai báo các thông tin xuất kho. => TK giá vốnTK kho bỏ trống, đồng thời tại cột Hàng hóa giữ hộ/bán hộ để giá trị Hàng hóa bán hộ, ký gửi.

6. Nhấn Cất.

  Bước 3: Nộp hộ thuế xuất khẩu, thuế TTĐB cho đơn vị giao ủy thác
  Việc nộp hộ thuế cho đơn vị giao ủy thác có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng tùy thuộc vào hình thức thanh toán là tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng => Ví dụ: chuyển khoản nộp hộ thuế.
  1. Vào phân hệ
  Ngân hàng, chọn Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền, nhấn Thêm\Chi tiền).

  2. Chọn phương thức thanh toán.
  3. Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ chi tiền:

  • Mục Tài khoản chi: Chọn tài khoản chi tiền.
  • Mục Nội dung TT: Chọn Chi khác.
  • Mục Đối tượng: Chọn đơn vị nộp thuế.
  • Cột Đối tượng: Chọn đơn vị giao ủy thác xuất khẩu.

  4. Nhấn Cất.

  Bước 4: Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu được hưởng
  (Trước khi lập chứng từ, Kế toán cần phải khai báo một hàng hoá là phí ủy thác có tính chất là Dịch vụ trên danh mục Vật tư hàng hoá).
  1. Vào phân hệ
  Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc vào tab Bán hàng, nhấn Thêm).


  2. Ghi nhận phí ủy thác xuất khẩu:

  • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước và chọn phương thức thanh toán.

  • Bỏ tích chọn
   Kiêm phiếu xuất kho.

  • Tích chọn
   Lập kèm hóa đơn.

  • Khai báo các thông tin chi tiết của chứng từ bán hàng.

  • Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn.
   • Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, Kế toán nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.
   • Nếu có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, sau khi cất chứng từ bán hàng Kế toán sẽ sử dụng chức năng Cấp số HĐ (xem hướng dẫn chi tiết tại đây).

  3. Nhấn Cất.

  Bước 5: Bù trừ công nợ với đơn vị giao ủy thác xuất khẩu
  1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác (hoặc vào tab Chứng từ NVK, nhấn Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác).
  2. Khai báo thông tin bù trừ công nợ đối với đơn vị giao ủy thác xuất khẩu.

  • Chọn Đối tượng Nợ, Đối tượng Có: là đơn vị giao ủy thác xuất khẩu.

  3. Nhấn Cất.

  Cập nhật 05/12/2019
  

  Bài viết này hữu ích chứ?

  Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

  Bài viết liên quan

  Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
  Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.