Bán hàng xuất khẩu

1. Định khoản

1. Ghi nhận doanh thu bán hàng, thuế xuất khẩu
Nợ các TK 111, 112, 131 Tổng giá thanh toán
     Có TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
     Có TK 3333 Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế XK)
2. Ghi nhận giá vốn
Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán
     Có TK 155, 156…

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Nhân viên kinh doanh ký kết hợp đồng bán hàng xuất khẩu với khách hàng.
 2. Đặt chỗ trên tàu để xếp và chuyển hàng.
 3. Phát hành chứng từ xuất khẩu: hợp đồng, hóa đơn, tờ khai, vận đơn, chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng.
 4. Khi hàng ra đến cảng, sẽ được làm thủ tục để thông quan.
 5. Khi hàng bắt đầu rời cảng, bộ chứng từ cũng sẽ được gửi tới cho khách hàng.
 6. Nhân viên kinh doanh thông báo cho khách hàng để theo dõi và nhận hàng.
 7. Yêu cầu khách hàng thanh toán sau khi đã nhận hàng.

 

3. Ví dụ

Ngày 12/01/2017 xuất khẩu cho Công ty ROSA với số lượng hàng hóa như sau:

 • Sơ mi nam: Số lượng: 1.000 chiếc, Đơn giá: 18 USD/chiếc
 • Sơ mi nữ: Số lượng : 1.000 chiếc, Đơn giá: 21 USD/chiếc

Thuế suất thuế xuất khẩu: 25%, tỷ giá: 21.750đ, đơn vị chưa thu được tiền của khách hàng.

4. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

5. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc vào tab Bán hàng, nhấn Thêm).

2. Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ bán hàng xuất khẩu:

  • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng xuất khẩu. => Chương trình sẽ mặc định luôn phương thức thanh toán là Chưa thu tiền.
  • Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho.
  • Tích chọn Lập kèm hóa đơn.
  • Mục Điều khoản TT (áp dụng với phương thức Chưa thu tiền): Chọn điều khoản đã được thiết lập trên danh mục Điều khoản thanh toán, nếu có thỏa thuận về điều kiện thanh toán với khách hàng. => Trường hợp đã thiết lập điều khoản thanh toán cho từng khách hàng tại danh mục Khách hàng, thì chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn thông tin này theo khách hàng được chọn.
  • Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá quy đổi.
  • Khai báo các mặt hàng được bán ra:
  • Tại cột Đơn giá: nhập đơn giá bán đã bao gồm thuế xuất khẩu.

  • ​Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn:
   • Tại cột Giá tính thuế XK: tự nhập tay giá tính thuế xuất khẩu theo tờ khai hải quan.

   • Khai báo các thông tin xuất kho. => Giá vốn xuất kho sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã được thiết lập trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Sau khi chứng từ bán hàng xuất khẩu được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho trên tab Đề nghị nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.

6. Lưu ý

1. Trường hợp việc xuất hóa đơn và lập chứng từ bán hàng không được thực hiện đồng thời. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Trường hợp phiếu xuất kho không được lập kèm chứng từ bán hàng, sau khi cất chứng từ, Kế toán có thể sử dụng chức năng Lập phiếu xuất để lập nhanh phiếu xuất kho cho các mặt hàng được bán.

3. Khi lập báo cáo Tổng hợp bán hàng, giá trị hàng xuất khẩu lấy lên cột Doanh số bán là giá đã bao gồm thuế xuất khẩu.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.