Khách hàng

Mục đích: Người sử dụng lập danh sách khách hàng.

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Vào màn hình Danh mục khách hàng thông qua menu phải của ứng dụng. Nhấn Thêm để thêm mới khách hàng
 
  • Bước 2: Nhập thông tin chung. Ấn Lưu khi đã hoàn thành

 

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.