Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục

1. Nội dung

Tổng hợp chi phí dở đầu kỳ, phát sinh trong kỳ và dở cuối kỳ của từng đối tượng THCP/công trình/đơn hàng/hợp đồng theo từng khoản mục chi phí.

2. Các bước thực hiện

Tính giá thành giản đơn/hệ số, tỷ lệ
1. Vào phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục – Giản đơn (hoặc Sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ).
2. Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục (hoặc chọn chức năng Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục bên thanh tác nghiệp sau đó chọn kỳ tính giá thành)

3. Chương trình tự động tổng hợp các khoản mục chi phí đã phát sinh cho từng thành phẩm thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

Tính giá thành theo công trình
1. Vào phân hệ Giá thành\tab Công trình.
2. Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục (hoặc chọn chức năng Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục bên thanh tác nghiệp sau đó chọn kỳ tính giá thành)

3. Chương trình tự động tổng hợp các khoản mục chi phí đã phát
sinh cho từng công trình thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

Tính giá thành theo đơn đặt hàng
1. Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng.
2. Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục (hoặc chọn chức năng Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục bên thanh tác nghiệp sau đó chọn kỳ tính giá thành)

3. Chương trình tự động tổng hợp các khoản mục chi phí đã phát sinh cho từng đơn đặt hàng thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

Tính giá thành theo hợp đồng bán
1. Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng.
2. Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục (hoặc chọn chức năng Bảng tập hợp chi phí theo khoản mục bên thanh tác nghiệp sau đó chọn kỳ tính giá thành)

3. Chương trình tự động tổng hợp các khoản mục chi phí đã phát
sinh cho từng hợp đồng bán thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

 

3. Lưu ý

  • Có thể xuất khẩu bảng tập hợp chi phí theo khoản mục chi phí ra tệp excel bẳng cách chọn chức năng Xuất khẩu.
Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.