Thiết lập định mức nguyên vật liệu công trình

1. Nội dung

Khai báo định mức nguyên vật liệu theo từng công trình, phục vụ cho việc đối chiếu báo cáo Bảng so sánh định mức dự toán vật tư.

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Nghiệp vụ\Giá thành\Công trình, chọn Định mức nguyên vật liệu công trình.

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo định mức nguyên vật liệu cho công trình cần thiết lập:

    • Phần Thông tin chung: chọn công trình sẽ được thiết lập định mức nguyên vật liệu và nhập thời gian áp dụng, diễn giải
    • Tab Định mức nguyên vật liệu công trình: chọn nguyên vật liệu chi tiết và nhập số lượng, đơn giá định mức.

4. Nhấn Cất.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.