Tập hợp khoản giảm giá thành

1. Nội dung

Tập hợp toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp đã phát sinh trong kỳ tính giá thành cho từng đối tượng THCP/công trình/đơn đặt hàng/hợp đồng bán, phục vụ cho việc kiểm tra đối chiếu khi tính giá thành.

2. Các bước thực hiện

Tính giá thành giản đơn/hệ số, tỷ lệ
1. Vào phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục – Giản đơn (hoặc Sản xuất liên tục – Hệ số, tỷ lệ).
2. Chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Tập hợp khoản giảm giá thành.

3. Chương trình tự động tổng hợp các chứng từ hạch toán vào TK 154 có theo dõi chi tiết theo các đối tượng THCP phát sinh thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

Tính giá thành theo công trình
1. Vào phân hệ Giá thành\tab Công trình.
2. Chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Tập hợp khoản giảm giá thành.

3. Chương trình tự động tổng hợp các chứng từ hạch toán vào TK 154, có theo dõi chi tiết theo các công trình/hạng mục công trình phát sinh thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

Tính giá thành theo đơn đặt hàng
1. Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng.
2. Chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Tập hợp khoản giảm giá thành.

3. Chương trình tự động tổng hợp các chứng từ hạch toán vào TK 154, có theo dõi chi tiết theo các đơn đặt hàng phát sinh thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

Tính giá thành theo hợp đồng bán
1. Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng.
2. Chọn kỳ tính giá thành từ danh sách, sau đó nhấn chuột phải chọn Tập hợp khoản giảm giá thành.

3. Chương trình tự động tổng hợp các chứng từ hạch toán vào TK 154, có theo dõi chi tiết theo các hợp đồng bán phát sinh thuộc vào kỳ tính giá thành đang chọn.

4. Nhấn Đóng, sau khi kiểm tra xong.

 

3. Lưu ý

  • Có thể xuất khẩu bảng tập hợp các khoản giảm giá thành ra tệp excel bẳng cách chọn chức năng Xuất khẩu.
Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.