Báo cáo đồng phục và bảo hộ lao động

Cho phép nhân sự lập các báo cáo thông kê hoặc danh sách cấp phát đồng phục để phục vụ cho việc quản lý đồng phục và bảo hộ lao động.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Thủ tục\Đồng phục & bảo hộ và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Đồng phục & bảo hộ

Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị báo cáo:

  • Đối với các báo cáo động, có thể thiết lập điều kiện lọc trên danh sách và Xuất khẩu báo cáo.

  • Đối với các báo cáo tĩnh, có nhấn vào biểu tượng hoặc để in báo cáo hoặc tải file báo cáo về máy tính.

Danh sách báo cáo

STT

Tên

Ý nghĩa

1

Báo cáo thông kê đồng phục và bảo hộ lao động
Cho phép tổng hợp được số lượng đồng phục đăng ký theo phòng ban, chi tiết đến từng size

2

Danh sách cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động
Cho phép theo dõi chi tiết thông tin đồng phục và bảo hộ lao động cấp phát cho từng nhân viên và thống kê số lượng đồng phục, bảo hộ lao động theo từng size
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.