Cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động

Cho phép nhân sự lập các đợt cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động khi tiếp nhận nhân viên mới/thuyên chuyển/bộ nhiệm, khi nhân viên có nhu cầu hay cấp phát theo quy định của công ty.

Hướng dẫn thực hiện

Tạo đợt cấp phát đồng phục

Vào menu Thủ tục\Đồng phục & bảo hộ và nhấn Thêm.

Khai báo thông tin đợt cấp phát:

  • Nhấn vào biểu tượng để chọn đồng phục được cấp phát.
  • Nếu cho phép nhân viên đăng ký trực tuyến trên Trang cá nhân thì tích chọn Cho phép đăng ký trực tuyến và nhập thời gian đăng ký.
  • Tích chọn Tự động thêm nhân viên vào đợt cấp phát nếu muốn chương trình tự động thêm các nhân viên thuộc cơ cấu tổ chức đã khai báo ở trên vào đợt cấp phát và tự động thêm các đồng phục và bảo hộ lao động được cấp phát theo định mức cấp phát cho nhân viên.

Nhấn Đồng ý.

Thêm hoặc bớt nhân viên khỏi danh sách đợt cấp phát bằng cách nhấn nhấn chuột phải và chọn Chọn nhân viên hoặc Loại bỏ.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Có thể gửi thông báo cho nhân viên về về đợt cấp phát và yêu cầu đăng ký size đồng phục hoặc bảo hộ lao động bằng cách chọn nhân viên (có thể chọn nhiều nhân viên), nhấn chuột phải và chọn Gửi email.

Cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động cho nhân viên

Sau khi nhân viên đăng ký đồng phục và bảo hộ lao động và hết thời gian đăng ký trực tuyến, nhân sự thực hiện cấp phát đồng phục.

Vào menu Thủ tục\Đồng phục & bảo hộ, chọn đợt cấp phát và nhấn Xem (hoặc tích đúp vào đợt cấp phát)

Kiểm tra lại thông tin đăng ký của nhân viên, nhân sự có thể chỉnh sửa thông tin đăng ký bằng cách nhấn Sửa.

Lưu ý: Có thể thêm hoặc bớt đồng phục và bảo hộ lao động cấp phát cho nhân viên bằng cách nhấn Thêm dòng hoặc Xoá dòng.

Nhấn Cất.

Lưu ý: Nhân sự có thể nhấn chuột phải và chọn Tự động cấp phát theo định mức để chương trình tự động cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động theo định mức cấp phát cho nhân viên.

Thực hiện cấp phát bằng cách chọn nhân viên (có thể nhiều nhân viên), nhấn chuột phải và chọn Cấp phát.

Lựa chọn cấp phát cho tất cả nhân viên hoặc cho những nhân viên được chọn.

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể thay đổi trạng thái cấp phát cho nhân viên bằng cách chọn nhân viên, nhấn chuột phải và chọn Chưa cấp phát.

 

 

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.