Thiết lập định mức cấp phát

Cho phép thiết lập định mức cấp phát đồng phục và bảo hộ lao động cho các phòng ban và vị trí công việc.

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Thiết lập Danh mục Đồng phục và Bảo hộ lao động

Nhân sự thực hiện thiết lập Danh mục Đồng phục và bảo hộ lao động phục vụ cho việc cấp phát Đồng phục và bảo hộ lao động

Bước 2: Thiết lập định mức cấp phát

Vào phân hệ Thủ tục\Đồng phục & bảo hộ

Nhấn Thiết lập định mức.

Thiết lập theo Đơn vị công tác.

  • Trên tab Theo đơn vị công tác, chọn cơ cấu tổ chức muốn thiết lập.
  • Khai báo thông tin đồng phục và bảo hộ lao động
  • Có thể thêm hoặc bớt đồng phục bằng cách nhấn Thêm dòng hoặc Xóa dòng.

Thiết lập theo vị trí công việc.

  • Trên tab Theo vị trí công việc, nhấn Chọn.

  • Tích chọn các vị trí công việc muốn thiết lập và nhấn Chọn.

  • Khai báo thông tin đồng phục và bảo hộ lao động.
  • Có thể thêm hoặc bớt đồng phục bằng cách nhấn Thêm dòng hoặc Xóa dòng.

Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.