Báo cáo mua hàng

1. Nội dung

Xem và in các báo cáo thống kê, sổ sách liên quan đến hoạt động mua hàng tại doanh nghiệp.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Mua hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn báo cáo.


2. Chọn báo cáo cần thống kê, sau đó thiết lập tham số báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể chọn xem các báo cáo mua hàng bằng cách chọn mục Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Mua hàng, sau đó nhấn đúp chuột vào báo cáo cần xem.3. Danh sách báo cáo mua hàng

STT  Tên báo cáo  Ý nghĩa 
1 Tổng hợp mua hàng Tổng hợp tình hình mua hàng, trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua của tất cả các
mặt hàng, theo nhà cung cấp, nhân viên, công trình
 2 Sổ chi tiết mua hàng Ghi chép chi tiết các nghiệp vụ mua hàng, trả lại hàng mua, giảm giá hàng mua
theo từng chứng từ phát sinh của một hoặc nhiều mặt hàng
 3 Sổ nhật ký mua hàng Ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại tồn kho của đơn vị: như hàng hóa,
nguyên vật liệu…theo thời gian chi tiết theo từng chứng từ phát sinh
 4 Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp Phản ánh tình hình công nợ phải trả nhà cung cấp của đơn vị theo nhân
viên mua hàng, công trình, đơn mua hàng, hợp đồng mua
 5 Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp Phản ánh tình hình công nợ phải trả của một nhà cung cấp theo từng tài khoản
công nợ, chi tiết theo từng chứng từ phát sinh, nhân viên mua hàng, công trình, đơn mua hàng, hợp đồng mua
 6 Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn Phản ánh công nợ phải trả của một nhà cung cấp chi tiết theo từng hóa đơn mua
hàng: giá trị hóa đơn, số đã trả, số còn phải trả 
 7 Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ chia ra làm không có hạn nợ, công nợ
phải trả trước hạn (theo các nhóm trước hạn như 0-30 ngày, 31-60 ngày…), công
nợ phải trả quá hạn (theo nhóm quá hạn 0-30 ngày, 31-60 ngày….)… nhằm giúp
kế toán thống kê được trong số còn nợ nhà cung cấp thì có bao nhiêu là nợ trước
hạn và bao nhiêu nợ quá hạn theo từng nhóm tuổi nợ
 8 Tình hình thực hiện đơn mua hàng Theo dõi được tình hình thực hiện đơn mua hàng để kịp thời thu thập chứng từ và có kế hoạch
mua hàng hợp lý
9 Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả Tổng hợp công nợ phát sinh trong kỳ và tồn cuối kỳ của từng nhà cung cấp để làm
căn cứ đối chiếu xác nhận nợ với nhà cung cấp


Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.