Quản lý các chứng từ mua hàng, trả lại, giảm giá

1. Nội dung

Quản lý danh sách các chứng từ, hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ, các chứng từ trả lại, giảm giá hàng mua.  

2. Các trường hợp nghiệp vụ

2.1. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ
Nhập tiêu chí tìm kiếm chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ:

  •  Tìm kiếm theo thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày chứng từ, số chứng từ, nhà cung cấp,…

2.2. Tra cứu, tìm kiếm các hóa đơn mua hàng
Nhập tiêu chí tìm kiếm hóa đơn GTGT của chứng từ mua hàng hóa, dịch vụ:

  •  Tìm kiếm theo thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày hóa đơn, số hóa đơn, nhà cung cấp,…

2.3. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ trả lại hàng mua
Nhập tiêu chí tìm kiếm chứng từ trả lại hàng mua:

  •  Tìm kiếm theo thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày chứng từ, số chứng từ, nhà cung cấp,…

2.4. Tra cứu, tìm kiếm các chứng từ giảm giá hàng mua
Nhập tiêu chí tìm kiếm chứng từ giảm giá hàng mua:

  •  Tìm kiếm theo thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

  • Tìm theo tiêu chí bất kỳ như: ngày chứng từ, số chứng từ, nhà cung cấp,…


 

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.