Báo cáo nhân viên đi công tác

Sau khi nhân viên đi công tác về hoặc định kỳ hàng tháng/quý/năm, nhân sự sẽ
tiến hành thống kê, báo cáo về tình hình nhân sự đi công tác và các khoản công tác phí để phục vụ mục đích quản lý chung của công ty và ban lãnh đạo.

Hướng dẫn thực hiện

Vào phân hệ Thủ tục\Công tác và nhấn Báo cáo hoặc vào phân hệ Báo cáo\Công tác.

Nhấn Chọn báo cáo, chọn loại báo cáo và thiết lập thông số báo cáo.

Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị báo cáo.

  • Đối với báo cáo động, có thể thiết lập tham số báo cáo ngay và Xuất khẩu báo cáo trên giao diện.

Danh sách báo cáo

STT

Tên

Ý nghĩa

1

Danh sách nhân viên đi công tác Cho phép thống kê danh sách nhân viên đi công tác tại một thời điểm về: mục đích, thời gian và địa điểm đi công tác

2

Quá trình đi công tác của nhân viên Cho phép thống kê quá trình đi công tác của nhân viên trong một khoảng thời gian về: địa điểm, thời gian

3

Biểu đồ phân tích cơ cấu công tác phí Cho phép phân tích cơ cấu các khoản công tác phí của những nhân viên đi công tác trong khoảng thời gian nhất định

4

Danh sách nhân viên chưa thanh toán công tác phí Cho phép thống kê những nhân viên đã đi công tác về nhưng chưa làm thủ tục thanh toán công tác phí với đơn vị
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.