1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R37
  5. Bổ sung tham số Đơn vị tính cho biểu đồ doanh số trên module tổng quan

Bổ sung tham số Đơn vị tính cho biểu đồ doanh số trên module tổng quan

Cho phép người dùng lựa chọn đơn vị tính hiển thị trên biểu đồ phù hợp với mức doanh thu của khách hàng.

Chi tiết thay đổi

Bổ sung tham số Đơn vị tính trong form tham số Tùy chọn của Biểu đồ doanh số, gồm: Tỷ đồng và Triệu đồng.

Áp dụng cho các báo cáo xem theo Thời gian và Đơn vị.

Lưu ý: Báo cáo xem theo Thời gian thì ngầm định Đơn vị tính là Tỷ đồng; báo cáo xem theo Đơn vị ngầm định là Triệu đồng.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.