1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R37
  5. Cho phép gửi thông báo cho các bên liên quan khi đơn Đề nghị đi công tác được phê duyệt.

Cho phép gửi thông báo cho các bên liên quan khi đơn Đề nghị đi công tác được phê duyệt.

Cho phép chọn Người liên quan vào đơn đề nghị đi công tác và gửi thông báo cho những người liên quan đó khi đơn đề nghị đi công tác được phê duyệt.

Chi tiết thay đổi

Từ trước phiên bản R37: Khi lập đề nghị đi công tác, không cho phép thêm những Người liên quan vào đơn mà chỉ chọn được nhân viên đi công tác cùng.

Từ phiên bản R37 trở đi: Trên đơn đề nghị đi công tác, cho phép chọn thêm Người liên quan và tự động gửi CC email thông báo cho những người liên quan đó khi đơn được Duyệt.

Vào mục Còn nữa/Nhân viên đi công tác/Đề nghị hoặc trên Bảng tin/click +/Đề nghị đi công tác.

Chọn Người liên quan tại dòng Người liên quan và nhập đầy đủ các thông tin trên đơn.

Khi đơn đề nghị công tác này được duyệt, chương trình sẽ tự động gửi CC email cho những người liên quan trên đơn.

Lưu ý: Người phê duyệt đề nghị đi công tác không được phép sửa danh sách Người liên quan trên đơn.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.