1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R37
  5. Có bắt buộc nhập Người thay thế khi tạo đơn xin nghỉ phép không?

Có bắt buộc nhập Người thay thế khi tạo đơn xin nghỉ phép không?

Từ phiên bản R37 trở đi: Khi lập đơn xin nghỉ phép thì không bắt buộc chọn Người thay thế.

Vào menu Còn nữa, chọn Quản lý nghỉ/nhấn vào dấu + để nộp đơn.

Thông tin Người thay thế không bắt buộc nhập, người sử dụng có thể chọn hoặc không chọn Người thay thế khi nộp đơn.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.