1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Bổ sung báo cáo thống kê Danh sách các khoản phụ cấp theo Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng của nhân viên

Bổ sung báo cáo thống kê Danh sách các khoản phụ cấp theo Hợp đồng, Phụ lục hợp đồng của nhân viên

Cho phép nhân sự thống kê được danh sách các khoản phụ cấp theo hợp đồng, Phụ lục hợp đồng của nhân viên để phục vụ công tác tính lương.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R38 trở về trước: Phần mềm có cho khai báo các khoản phụ cấp theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng cho nhân viên. Tuy nhiên, khi xuất khẩu phần mềm chưa cho phép xuất khẩu các thông tin liên quan đến phụ cấp. Vì vậy, nhân sự không thể lấy được thông tin phụ cấp của nhân viên từ phần mềm để tính lương.

Từ phiên bản R38 trở đi:

Trên phân hệ Báo cáo/Hợp đồng, bổ sung báo cáo Danh sách phụ cấp của nhân viên theo hợp đồng, phụ lục hợp đồng.

Chọn tham số báo cáo cần xem.

Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.