1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Nhập khẩu Tiêu chí đánh giá

Nhập khẩu Tiêu chí đánh giá

Cho phép nhân sự thêm hàng loạt tiêu chí đánh giá vào trong danh mục Tiêu chí đánh giá.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R38 trở về trước: Hiện tại, chương trình chỉ cho phép nhập
khẩu tiêu chí theo loại Mục tiêu và Cấp độ, không cho phép nhập khẩu
tiêu chí đánh giá loại Thang điểm vì đối với tiêu chí loại Thang điểm,
người dùng sẽ phải thêm từng khoảng thang điểm riêng cho tiêu chí.

Từ phiên bản R38 trở đi: Cho phép nhập khẩu Tiêu chí đánh giá vào trong danh mục Tiêu chí đánh giá.

Vào phân hệ Thiết lập/Danh mục/Tiêu chí đánh giá.

Nhấn Tiện ích/Nhập khẩu. Xem hướng dẫn cách nhập khẩu tương tự tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.