1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R38
  5. Cập nhật hàng loạt Tiêu chí đánh giá

Cập nhật hàng loạt Tiêu chí đánh giá

Cho phép nhân sự cập nhật hàng loạt thông tin của các tiêu chí đánh giá trong danh mục Tiêu chí đánh giá. Hiện tại, chương trình chỉ cho phép cập nhật tiêu chí loại Mục tiêu và cấp độ, không cho phép cập nhật tiêu chí loại thang điểm vì đối với tiêu chí loại thang điểm, người dùng sẽ phải thêm từng khoảng thang điểm riêng cho tiêu chí.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R38 trở về trước: Hiện tại, chương trình chỉ cho phép cập
nhật tiêu chí loại Mục tiêu và cấp độ, không cho phép cập nhật tiêu chí
loại thang điểm vì đối với tiêu chí loại thang điểm, người dùng sẽ phải
thêm từng khoảng thang điểm riêng cho tiêu chí.

Từ phiên bản R38 trở đi: Cho phép cập nhật hàng loạt Tiêu chí đánh giá.

Vào phân hệ Thiết lập/Danh mục/Tiêu chí đánh giá.

Nhấn Tiện ích/Cập nhật hàng loạt. Xem hướng dẫn cách Cập nhật hàng loạt tương tự tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.