1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R27
  5. Bổ sung thông điệp về AMIS.VN Mobile trong email gửi từ AMIS.VN – Nhân sự

Bổ sung thông điệp về AMIS.VN Mobile trong email gửi từ AMIS.VN – Nhân sự

Giúp khách hàng biết đến ứng dụng AMIS.VN Mobile từ các email được gửi từ AMIS.VN – Nhân sự.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R27 trở đi: Khi nhận được các email từ AMIS.VN – Nhân sự, chương trình hiển thị thêm thông tin về ứng dụng AMIS.VN Mobile giúp khách hàng biết đến và cài đặt.

Khách hàng có thể quét mã QR Code hoặc nhấn vào iOS hoặc Android để tải ứng dụng.

Lưu ý: Nhấn Không hiển thị lại thông tin này để không hiển thị thông tin về AMIS.VN Mobile trên loại emial và người nhận mail tương ứng ở các lần gửi sau

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.