1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R27
  5. Tự động trích xuất nội dung từ hồ sơ nhân viên và hồ sơ ứng viên vào phân hệ Hồ sơ và Tuyển dụng

Tự động trích xuất nội dung từ hồ sơ nhân viên và hồ sơ ứng viên vào phân hệ Hồ sơ và Tuyển dụng

Cho phép nhân sự trích xuất dữ liệu từ tệp có sẵn vào phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian khi thêm mới hồ sơ nhân viên.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R27 trở đi: Bổ sung thêm nút Nhận diện hồ sơ tự động trên “Danh sách Hồ sơ” và “Danh sách chi tiết đợt tuyển dụng”, nhấn vào chức năng này sẽ hiển thị giao diện cho phép chọn tệp trích xuất từ máy tính.

Chọn tệp trích xuất, nhấn Đồng ý để chương trình tự động trích xuất dữ liệu.

Sau khi trích xuất dữ liệu thành công, nhấn Thêm hồ sơ để lấy lên các thông tin đã được trích xuất vào form Thêm mới nhân viên. Nhân sự có thể Thêm/Sửa dữ liệu (nếu cần).

Lưu ý:

  • Chỉ cho phép chọn 1 tệp trích xuất
  • Tệp trích xuất phải có định dạng .PDF và dung lương < 10MB.

Phân quyền: NSD có quyền Thêm Hồ sơ hoặc Thêm Tuyển dụng thì được phép thực hiện chức năng này tương ứng cho các phân hệ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.