1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R37
  7. Báo cáo Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh số Cải tiến cách lấy số liệu trường hợp phân tích theo doanh số hợp đồng

Báo cáo Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh số Cải tiến cách lấy số liệu trường hợp phân tích theo doanh số hợp đồng

1. Mục đích

  • Cải tiến lại cách lấy số liệu của báo cáo Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh số để việc quản lý được dễ
    dàng và chính xác hơn.

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ phiên bản R37 trở đi: Phần mềm cải tiến cách lấy số liệu của báo cáo Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh số. Cụ thể:

Trên CRM\Hợp đồng\Tab Phân tích\chọn báo cáo Phân tích tình hình thực hiện chỉ tiêu doanh số.

1. Khi chọn Phân tích theo: Doanh số hợp đồng.

Quy tắc chung: Số liệu được lấy lên báo cáo căn cứ vào các dòng của tab detail Ghi nhận doanh số (Hợp đồng).

Các cột thay đổi số liệu:

+) Doanh số hợp đồng = Tổng “Giá trị hợp đồng” trên form chi tiết của Hợp đồng của các hợp đồng thỏa mãn “Quy tắc chung”.

+) DS đề nghị ghi = Tổng cột Doanh số thực hiện được tại Tab Detail Ghi nhận doanh số (Hợp đồng) thỏa mãn “Quy tắc chung” có Loại ghi doanh số = Đề nghị ghi/Đã ghi doanh số/Hủy doanh số/Từ chối ghi doanh số thời gian thỏa mãn tham số báo cáo.

+) DS được ghi nhận = Tổng cột Doanh số thực hiện được Tab Detail Ghi nhận doanh số (Hợp đồng) thỏa mãn “Quy tắc chung” có Loại ghi doanh số = Đã ghi doanh số/Hủy doanh số có thời gian thỏa mãn tham số báo cáo.

+) DS từ chối ghi = Tổng cột Doanh số thực hiện được Tab Detail Ghi nhận doanh số (Hợp đồng) thỏa mãn “Quy tắc chung” có Loại ghi doanh số là Từ chối ghi doanh số có thời gian thỏa mãn tham số báo cáo.

+) DS còn phải thực hiện = Chỉ tiêu doanh số – DS đề nghị ghi

Lưu ý: Nếu DS đề nghị ghi > Chỉ tiêu doanh số thì hiển thị giá trị = 0

+) % Hoàn thành chỉ tiêu = DS đề nghị ghi* 100/Chỉ tiêu doanh số.

2. Khi chọn Phân tích theo: Doanh số hợp đồng ghi sổ.

Cách lấy số liệu tương tự như khi chọn Phân tích theo “Doanh số hợp đồng”.

Lưu ý: Chương trình chỉ thống kê các Hợp đồng có Tình trạng ghi doanh số ở trạng thái Đã ghi.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.