1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R37
 7. Khi khách hàng mua Meinvoice có nhập mã CTV thì sẽ chuyển hợp đồng về đúng nhân viên quản lý CTV đó

Khi khách hàng mua Meinvoice có nhập mã CTV thì sẽ chuyển hợp đồng về đúng nhân viên quản lý CTV đó

1. Mục đích

 • Khi khách hàng mua Meinvoice có nhập mã CTV thì sẽ chuyển hợp đồng về đúng nhân
  viên phụ trách quản lý công tác viên đó mà không chuyển về cho người quản lý địa
  bàn.
 • Trên phần mềm sẽ phân biệt được giữa doanh số do bản thân NVKD thực hiện và doanh số do CTV mang lại.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R37:

– Hiện nay nếu MISA Order trả về có mã cộng tác viên thì sẽ căn cứ vào địa bàn của khách hàng để phân về cho NVKD quản lý CTV của địa bàn đó chứ không trả cho NVKD phát triển cộng tác viên đó.

– Trên cả hệ thống CRM và ACT2 chưa có dấu hiệu nào có thể phân biệt được doanh số do bản thân NVKD thực hiện và Doanh số do CTV mang lại cho NVKD.

 • Từ phiên bản R37 trở đi:

1. Ghi doanh số cho NVKD khi bán Meinvoice

– Thay đổi cách gắn Người thực hiện của Hợp đồng và Chủ sở hữu của Đề nghị xuất hóa đơn trong luồng sinh hợp đồng tự động cho sản phẩm Meinvoice_ Bán mới không kèm các sản phẩm khác:

+) Nếu đơn đặt hàng do MISA Order trả về có Mã nhân viên (Mã NVKD bán hàng hoặc Mã NVKD quản lý CTV) thì đẩy hợp đồng và đề nghị xuất hóa đơn theo Mã nhân viên này.

+) Nếu đơn đặt hàng do MISA Order trả về không có thông tin Mã nhân viên thì thực hiện kiểm tra Mã số thuế của khách hàng để trả về theo đúng địa bàn của NVKD tích hợp hay độc lập.

2. Bổ sung thông tin để phân biệt doanh số từ CTV đem lại cho NVKD và doanh số do bản thân NVKD thực hiện

– Trên giao diện danh sách hợp đồng bổ sung thêm cột Bán qua CTV.

Lưu ý:

+) Cột Bán qua CTV được tích khi các hợp đồng được sinh ra từ Đơn hàng (MISA Order) có trường Mã CTV được tích.

+) Chương trình không cho phép sửa thông tin tại cột Bán qua CTV.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.