1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R37
 7. Bàn làm việc Nhân viên xuất sắc, Doanh số theo nhân viên theo hợp đồng hoặc Hợp đồng ghi sổ cải tiến lấy theo doanh số được ghi nhận hoặc đề nghị ghi nhận

Bàn làm việc Nhân viên xuất sắc, Doanh số theo nhân viên theo hợp đồng hoặc Hợp đồng ghi sổ cải tiến lấy theo doanh số được ghi nhận hoặc đề nghị ghi nhận

1. Mục đích

 • Cải tiến Bàn làm việc\Nhân viên xuất sắc theo hợp đồng/Hợp đồng ghi sổ cải tiến
  lấy theo doanh số được ghi nhận (Theo hợp đồng ghi sổ) hoặc đề nghị ghi nhận
  (Theo hợp đồng) để việc quản lý được dễ dàng và chính xác hơn.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R37: Trên Bàn làm việc\Nhân viên xuất sắc, Doanh số theo nhân viên phân tích theo Hợp
  đồng/Hợp đồng ghi sổ, doanh số của NVKD đang lấy không chính xác: lấy DS ghi
  nhận, đề nghị ghi, từ chối ghi của NVKD trên giao diện chi tiết hợp đồng chứ không
  theo Tab Ghi nhận doanh số.
 • Từ phiên bản R37 trở điPhần mềm cải tiến cách lấy số liệu. Cụ thể:

1. CRM\Bàn làm việc\Nhân viên xuất sắc.

– Số liệu được lấy lên báo cáo căn cứ vào các dòng của tab Ghi nhận doanh số (Hợp đồng).

– Căn cứ vào cột Doanh số thực hiện được của bản ghi có gán cho từng Nhân viên được thống kê trên danh sách.

– Khi chọn Phân tích theo: Hợp đồngDoanh số của NVKD = Tổng cột Doanh số thực hiện được tại Tab Detail Ghi nhận doanh số (Hợp đồng) thỏa mãn “Quy tắc chung” có Loại ghi doanh số = Đề nghị ghi/Đã ghi doanh số/Hủy doanh số/Từ chối ghi doanh số thời gian thỏa mãn tham số báo cáo.

– Khi chọn Phân tích theo: Hợp đồng ghi sổ: Doanh số của NVKD = Tổng cột Doanh số thực hiện được tại Tab Detail Ghi nhận doanh số (Hợp đồng) thỏa mãn “Quy tắc chung” có Loại ghi doanh số là Đã ghi doanh số/Hủy doanh số có thời gian thỏa mãn tham số báo cáo.

2. CRM\Bàn làm việc\Doanh số theo nhân viên:

– Sửa lại cách lấy số liệu tương tự như khi chọn Phân tích theo: Hợp đồng/Hợp đồng ghi sổ.

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.