Cải tiến lại giao diện trên CRM/Suman/Kế toán văn phòng

1. Mục đích

Cải tiến lại giao diện trên CRM/Suman/Kế toán văn phòng đáp ứng việc Duyệt GPSD/Thuê bao được nhanh chóng và thuận tiện, giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao hệu quả công việc.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R43:
  • Hiện nay khi kế toán văn phòng thực hiện Duyệt yêu cầu cấp GPSD/Thuê bao, kế toán phải mở từng yêu cầu để kiểm tra các thông tin: Ngày bắt đầu sử dụng thuê bao; Lịch sử cấp thuê bao; Lịch sử cấp GPSD.
  • Tab Lịch sử thuê bao và Lịch sử GPSD không lưu được mẫu theo người dùng, mỗi lần kế toán sử dụng phải thực hiện sửa mẫu rất mất thời gian.
  • Tab Lịch sử thuê bao không có thông tin Mã ngân sách đơn vị cấp quyền và đường link truy cập, gây khó khăn cho kế toán trong việc đối chiếu dữ liệu để duyệt yêu cầu.
 • Từ phiên bản R43 trở đi:
  • Trên danh sách yêu cầu cấp thuê bao của kế toán văn phòng bổ sung cột thông tin Ngày bắt đầu.
  • Tab Lịch sử thuê bao và Lịch sử GPSD lưu được mẫu theo người dùng.
  • Tab Lịch sử thuê bao bổ sung thông tin Mã ngân sách ĐVCQ Địa chỉ truy cập.

  Cách thực hiện trên phần mềm:

  Vào CRM/Suman/Kế toán văn phòng:

  Chương trình bổ sung các cột: Ngày bắt đầu, Mã ngân sách ĐVCQ (Mã ngân sách đơn vị cấp quyền) và Địa chỉ truy cập.

  – Trên danh sách yêu cầu cấp thuê bao của kế toán văn phòng bổ sung cột Ngày bắt đầu:

  – Tab Lịch sử thuê bao bổ sung cột Mã ngân sách ĐVCQĐịa chỉ truy cập:

  – Tại Tab Lịch sử thuê bao, tích chọn khách hàng, nhấn chuột phải chọn Mẫu để chỉnh sửa mẫu theo mong muốn.


I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.