1. Trang chủ
 2. Bán hàng
 3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
 4. Bán hàng
 5. Lịch sử phát triển
 6. R43
 7. Cho phép NVKD gộp được mã hàng khi xuất hóa đơn và cập nhật được nội dung diễn giải

Cho phép NVKD gộp được mã hàng khi xuất hóa đơn và cập nhật được nội dung diễn giải

1. Mục đích

Cho phép NVKD gộp được mã hàng khi xuất hóa đơn và cập nhật được nội dung diễn giải khi xuất hóa đơn cho khách hàng.

3. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R43:
  • Một số mã sản phẩm cũ của MISA đều được tách thành 2 mã mới (Ví dụ: Mã phí khới tạo – SET và Mã phí thuê bao – SCR) nhưng khi xuất hóa đơn cho khách hàng NVKD vẫn muốn xuất thành 1 mã hàng như cũ và có thể sửa nội dung diễn giải theo yêu cầu của khách hàng.
  • Hiện nay chương trình đã đáp ứng việc cộng gộp mã hàng khi xuất hóa đơn. tuy nhiên không cho phép người dùng chọn lại được các mã hàng đã cộng gộp và không sửa lại được diễn giải như mong muốn.
 • Từ phiên bản R43 trở đi: Chương trình cho phép NVKD có thể chủ động thiết lập được các mã hàng cộng gộp với nhau khi xuất hóa đơn và sửa được diễn giải khi xuất hóa đơn của khách hàng sau khi cộng gộp.

Cách thực hiện trên phần mềm:

 • Vào CRM\Danh mục\Hàng hóa:

 • Trên giao diện Thêm/Sửa hàng hóa bổ sung dòng Gộp với hàng, cho phép nhập 2 thông tin Mã hàng hóa gộp và Tên hàng hóa gộp.

 • Trên danh sách đề nghị xuất hóa đơn, tại Tab Hàng hóa xuất hóa đơn, hàng hóa được cộng gộp theo thiết lập trong danh sách hàng hóa.

Lưu ý:

 • Trên Tab Hàng hóa xuất hóa đơn, cho phép người dùng sửa diễn giải và lưu được diễn giải vừa sửa.
 • Trên ACT, khi thực hiện xuất hóa đơn cho đề nghị xuất đã được sửa diễn giải thì diễn giải trên đề nghị xuất hóa đơn là diễn giải đã được sửa trên CRM.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.