1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R45
  5. Cập nhật mẫu ủy nhiệm chi theo mẫu mới nhất của Ngân hàng VietinBank

Cập nhật mẫu ủy nhiệm chi theo mẫu mới nhất của Ngân hàng VietinBank

1. Mục đích

Cập nhật mẫu ủy nhiệm chi năm 2019 của Ngân hàng VietinBank, giúp kế toán in được ủy nhiệm chi đúng và thực hiện giao dịch với Ngân hàng.

2. Chi tiết thay đổi

  • Hiện nay chương trình có hỗ trợ mẫu ủy nhiệm chi của Ngân hàng VietinBank, tuy nhiên mẫu này đã cũ. Ngân hàng đã phát hành mẫu ủy nhiệm chi mới năm 2019. Điều này dẫn đến trường hợp ủy nhiệm chi in trực tiếp từ phần mềm và mẫu ủy nhiệm chi tại Ngân hàng không khớp nhau, gây khó khăn cho kế toán khi thực hiện giao dịch với Ngân hàng.
  • Từ phiên bản R45: Chương trình cập nhật mẫu ủy nhiệm chi mới nhất theo mẫu của Ngân hàng Vietinbank, giúp kế toán dễ dàng trong việc thực hiện giao dịch với ngân hàng và có thể sử dụng mẫu ủy nhiệm chi của ngân hàng này để thực hiện các giao dịch liên quan.
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.