1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R45
 5. Cho phép nắm được tình hình tồn kho của các mặt hàng theo nguồn gốc khi xem báo cáo tổng hợp tồn kho

Cho phép nắm được tình hình tồn kho của các mặt hàng theo nguồn gốc khi xem báo cáo tổng hợp tồn kho

1. Mục đích

Cho phép kế toán khi xem báo cáo tổng hợp tồn kho thì có thể nắm được tình hình tồn kho của các mặt hàng theo nguồn gốc để giám đốc xem xét và đưa ra quyết định mua hàng.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R45: Hiện nay kế toán đang sử dụng báo cáo Tổng hợp tồn kho để theo dõi, kiểm tra tình hình tồn kho của vật tư hàng hóa. Tuy nhiên trên báo cáo này chưa thể hiện thông tin nhà cung cấp, do đó kế toán không nắm được mặt hàng còn tồn là của nhà cung cấp nào và cũng không xem được tồn kho hàng hóa theo từng nhà cung cấp. Điều này gây kho khăn cho kế toán trong quá trình làm việc, ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
 • Từ phiên bản R45 trở đi: Trên báo cáo Tổng hợp tồn kho bổ sung cột Nguồn gốc, giúp kế toán nắm được đầy đủ các thông tin của vật tư hàng hóa tồn kho.

Cách thực hiện trên phần mềm:

 • Vào Báo cáo\Kho\Tổng hợp tồn kho.

  • Khai báo các tham số liên quan. Nhấn Đồng ý.
  • Chương trình hiển thị báo cáo Tổng hợp tồn kho. Nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu.

  • Trên giao diện sửa mẫu tích chọn hiển thị cho cột Nguồn gốc.

  • Nhấn Cất để lưu lại mẫu vừa sửa.
 • Vào Báo cáo\Kho\Tổng hợp tồn kho
  • Chọn Thống kê theo Không chọn hoặc Tổng hợp trên nhiều kho.
  • Khai báo các tham số liên quan, nhấn Đồng ý.

 • Báo cáo Tổng hợp tồn kho hiển thị giao diện như sau:Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.