1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R45
 5. Cho phép lấy được đơn giá bán của hàng hóa trên đơn đặt hàng khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất

Cho phép lấy được đơn giá bán của hàng hóa trên đơn đặt hàng khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất

1. Mục đích

Cho phép kế toán khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất mà phiếu xuất được lập từ đơn đặt hàng thì có thể lấy được đơn giá bán của hàng hóa trên đơn đặt hàng. Khi đó kế toán sẽ không phải mở lại đơn đặt hàng để xem đơn giá bán và nhập lại, giúp tiết kiệm thời gian thao tác trên phần mềm, nâng cao hiệu quả công việc.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R45:

  • Khi kế toán lập phiếu xuất kho từ đơn đặt hàng thì không thể hiện thông tin đơn giá bán, do đó khi kế toán lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho thì cũng không lấy lên được chứng từ thông tin đơn giá bán.
  • Kế toán phải thực hiện kiểm tra lại đơn giá của hàng hóa trên đơn đặt hàng và nhập tay vào chứng từ bán hàng để ghi nhận đúng công nợ theo từng lần với khách hàng.
  • Việc làm thủ công như vậy gây mất thời gian, giảm tiến độ công việc.
 • Từ phiên bản R45 trở đi:

  • Chương trình cho phép khi lập chứng từ bán hàng từ phiếu xuất kho thì có thể lấy lên chứng từ đơn giá bán tương ứng trên đơn đặt hàng.
  • Đồng thời trên phiếu xuất kho bán hàng không thể hiện thông tin đơn giá đã được thỏa thuận với khách hàng, đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin giá bán của hàng hóa với bộ phận kho và các bộ phận khác có liên quan.

Cách thực hiện trên phần mềm:

 • Vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung, có thể tích chọn Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế hoặc không tích chọn, chương trình sẽ hiển thị thông tin tương ứng với từng loại đơn giá.

 • Trên giao diện thêm mới chứng từ bán hàng, chọn lập chứng từ bán hàng từ Phiếu xuất kho. Chứng từ bán hàng tự động hiển thị thông tin đơn giá của hàng hóa:


Lưu ý: Trường hợp lập phiếu xuất kho từ đơn đặt hàng thì trên phiếu xuất kho không hiển thị thông tin đơn giá của vật tư hàng hóa.

 • Click form tìm nhanh (F3), hiển thị giao diện chọn phiếu xuất:

Lưu ý:

 •  Tại Tùy chọn cộng gộp:
  • Trường hợp chọn Không cộng gộp: Nếu Phiếu xuất được chọn được lập từ Đơn đặt hàng thì sẽ lấy lên đơn giá của từng dòng chi tiết vật tư hàng hóa.
  • Trường hợp chọn Cộng gộp theo mặt hàng hoặc Cộng gộp theo đối tượng và mặt hàng: Trên chứng từ bán hàng sẽ cộng gộp lại thành 1 dòng. Nếu các dòng chi tiết không có cùng đơn giá trên đơn đặt hàng thì không cộng gộp.
 • Nếu vật tư hàng hóa trên đơn đặt hàng mà có đồng tiền hạch toán khác nhau thì căn cứ vào đồng tiền hạch toán của chương trình:
  • Nếu giống đồng tiền hạch toán của chương trình thì đơn giá sẽ được lấy lên chứng từ bán hàng.
  • Nếu khác đồng tiền hạch toán của chương trình thì chương trình sẽ ngầm định đơn giá bằng 0 để người dùng tự điền.
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.