Cấp GPSD và ghi nhận doanh số khi khách mua online

1. Mục đích

Giúp kế toán biết cách ghi nhận doanh số cho nhân viên kinh doanh và cấp GPSD, thuê bao cho khách hàng khi khách hàng mua hàng online (SME, MeInvoice).

2. Cách thực hiện trên phần mềm

Hiện nay khi khách hàng mua SME online thì hệ
thống sẽ tự động sinh đơn hàng và gửi về Order để cấp GPSD, thuê bao. Sau khi
hoàn thành việc cấp GPSD, thuê bao thì hệ thống Order sẽ tự sinh đề nghị xuất
hóa đơn và hợp đồng để kế toán ghi nhận doanh số cho nhân viên kinh doanh.

Cụ thể như sau:

Mua mới SME hoặc nâng cấp từ gói Starter

Khi khách hàng mua mới SME2017, dựa vào thông tin vị trí địa lý của khách hàng, MISA order sẽ thực hiện tiếp nhận đơn đặt hàng và tự động sinh hợp đồng với tình trạng ghi sổ là Bản nháp, người thực hiện là Quản lý bán hàng theo bảng phân chia thị trường sản phẩm.

Quản lý bán hàng thực hiện chuyển lại sở hữu cho nhân viên kinh doanh phụ trách địa bàn của khách hàng đó.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và l77ưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph

Gia hạn hoặc nâng gói SME

Khi khách hàng gia hạn hoặc nâng gói SME2017, dựa vào thông tin vị trí địa lý của khách hàng, MISA order sẽ thực hiện tiếp nhận đơn đặt hàng và tự động sinh hợp đồng với tình trạng ghi sổ là Đã ghi doanh số nếu mua kèm MeInvoice, Bản nháp nếu không kèm MeInvoice, người thực hiện là Quản lý bán hàng theo bảng phân chia thị trường sản phẩm.

Quản lý bán hàng thực hiện chuyển lại sở hữu cho nhân viên kinh doanh phụ trách địa bàn của khách hàng đó.

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.