Cấp thuê bao QLTH.VN cho khách hàng gia hạn trực tuyến

1. Mục đích

Giúp nhân viên kinh doanh hiểu và thực hiện được quy trình cấp và quản lý thuê bao QLTH.VN trong trường hợp khách hàng gia hạn trực tuyến ngay trên phần mềm.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

Trường hợp khách hàng sử dụng QLTH.VN thực hiện gia hạn trực tuyến ngay trên phần mềm. Nhân viên kinh doanh thực hiện gia hạn cho khách hàng theo các bước sau:

Xử lý cơ hội gia hạn QLTH.VN của khách hàng trên Ao cơ hội

Khi khách hàng sắp hết hạn/hết hạn hoặc khi có yêu cầu gia hạn sớm thực hiện đăng ký gia hạn, nhân viên kinh doanh sẽ nhận được thông tin về khách hàng gia hạn ngay trên ao cơ hội.

Nhấn Xử lý để thực hiện sinh cơ hội bán hàng

Lập hợp đồng gia hạn cho khách hàng
Sau khi ghi nhận cơ hội bán hàng, nhân viên kinh doanh thực hiện lập hợp đồng gia hạn cho khách hàng bằng cách

Sinh yêu cầu cấp thuê bao/giấy phép cho khách hàng gia hạn

Căn cứ vào thông tin khách hàng đăng ký gia hạn trực tuyến, nhân viên kinh doanh thực hiện lập yêu cầu cấp thuê bao/giấy phép sử dụng cho khách hàng bằng cách:

Lưu ý: Trường hợp cùng lúc nhiều khách hàng đăng ký gia hạn trực tuyến, nhân viên kinh doanh có thể Nhận xử lý, Lập hợp đồng và Sinh yêu cầu cấp thuê bao/GPSD cho hàng loạt khách hàng.

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.