NV phòng gia hạn

Mục đích:

Giúp nhân viên phòng gia hạn khối kinh doanh HCSN biết cách tra cứu các khách hàng sắp hết hạn hoặc đã hết hạn mua dịch vụ cập nhật của các sản phẩm HCSN.

Trước đây, để nhân viên phòng gia hạn tra cứu/thống kê được các thuê bao/license sắp hết hạn/đã hết hạn, nhân viên kinh doanh sẽ phải thực hiện chia sẻ dữ liệu gây mất thời gian của nhân viên kinh doanh, đồng thời làm tăng dung lượng của dữ liệu.

Kể từ phiên bản 109 của sản phẩm, nhân viên phòng gia hạn có thể tra cứu luôn được danh sách các thuê bao/giấy phép sử dụng mà không cần nhân viên kinh doanh phải thực hiện thêm bất cứ thao tác gì.

Lưu ý: Phòng CNTT sẽ tự động phân quyền cho nhân viên phòng gia hạn (Trung tâm kinh doanh HCSN – Văn phòng HN, HCM). Các văn phòng khác cần thực hiện gửi Email danh sách nhân viên cần được phân quyền về phòng CNTT để sử dụng được tính năng này. 

Hướng dẫn chi tiết

[child icon list]

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.