Chia sẻ ảnh

Trong quá trình tìm kiếm và xem ảnh, người dùng có thể chia sẻ ảnh cho mọi người cùng xem và đưa ra những ý kiến bình luận, phản hồi.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình kho ảnh, mở album chưa ảnh cần chia sẻ.

Nhấn chọn ảnh, sau đó chọn chức năng Chia sẻ.

Nhập tóm tắt giới thiệu về ảnh được chia sẻ.

Nhấn Chia sẻ.

Sau khi thực hiện chia sẻ xong, thông tin ảnh sẽ được chuyển ra ngoài trang Wall.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan