1. Trang chủ
  2. Kho ảnh
  3. Phân quyền Kho ảnh

Phân quyền Kho ảnh

Việc cho phép người dùng khác được phép thực hiện các chức năng trên ứng dụng Kho ảnh chỉ được thực hiện bởi người dùng có vai trò Quản trị hệ thống hoặc vai trò Quản trị ứng dụng Kho ảnh. Tuỳ thuộc vào vai trò, vị trí của nhân
viên trong đơn vị mà người dùng thuộc vào 1 trong 2 vai trò trên sẽ thực hiện phân quyền sử dụng cho những nhân viên đó trên ứng dụng Kho ảnh.

Hiện tại trên ứng dụng Kho ảnh có 2 vai trò sau và tương ứng với mỗi vai trò sẽ cho phép thực hiện chức năng khác nhau:

  • Quản trị ứng dụng Kho ảnh: là vai trò cho phép thực hiện các chức năng: thêm album ảnh, tải ảnh lên, cập nhật ảnh, chọn ảnh bìa album.
  • Nhân viên: là vai trò chỉ cho phép xem và tải ảnh từ ứng dụng Kho ảnh về máy tính.

Hướng dẫn thực hiện

Tại màn hình trang Wall nhấn vào biểu tượng (gần thông tin tài khoản người dùng).

Chọn mục Phân quyền truy cập.

Trên tab Nhân viên, nhấn vào biểu tượng tại dòng nhân viên muốn phân quyền.

Tích chọn Kho ảnhQuản trị ứng dụng Kho ảnh.

Nhấn Hoàn thành.

Lưu ý: Nhân sự cũng có thể thực hiện chức năng này tại phần quản lý Vai trò (chức năng chọn nhân viên cho từng vai trò trên tab Nhân viên).

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.