1. Trang chủ
  2. Kho ảnh
  3. Truy vấn lịch sử thay đổi ảnh

Truy vấn lịch sử thay đổi ảnh

Trên ứng dụng AMIS.VN-Kho ảnh, cùng một lúc cho phép nhiều người dùng cùng truy cập vào để bổ sung, thay đổi các album ảnh lên ứng dụng. Vì thế hệ thống cung cấp chức năng cho phép người dùng có vai Quản trị ứng dụng kho ảnh có thể kiểm tra lại các thao tác đã từng được thực hiện trên ứng dụng như: Ai, làm gì, vào ngày nào, giờ nào đã bổ sung hoặc thay đổi ảnh trên ứng dụng.

Hướng dẫn thực hiện

Tại phần thông tin tên của tài khoản đăng nhập trên ứng dụng AMIS.VN-Kho ảnh, nhấn vào ava cá nhân, sau đó chọn chức năng Nhật ký.

Tại màn hình danh sách nhật ký truy cập, thông tin sẽ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần về thời gian (những nhật ký truy cập gần nhất được sắp lên đầu tiên)

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan