1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R43
 5. Không cho phép chọn đơn đặt hàng có trạng thái Đã hoàn thành khi thêm mới chứng từ hạch toán công nợ, chi phí

Không cho phép chọn đơn đặt hàng có trạng thái Đã hoàn thành khi thêm mới chứng từ hạch toán công nợ, chi phí

1. Mục đích

Khi thêm mới chứng từ hạch toán công nợ, chi phí thì không cho phép kế toán lựa chọn các đơn đặt hàng có tình trạng là Đã hoàn thành để tiết kiệm thời gian thao tác trên phần mềm, nâng cao hiệu quả công việc.

2. Các bước thực hiện

 • Vào Bán hàng\Đơn đặt hàng, trên giao diện đơn đặt hàng bổ sung tình trạng Đã giao đủ hàng.
  • Cột trạng thái Hoàn thành đổi tên thành Đã hoàn thành.
  • Bổ sung tình trạng Đã giao đủ hàng.
  • Các trạng thái của đơn đặt hàng hiển thị theo thứ tự như sau: Chưa thực hiện, Đang thực hiện, Đã giao đủ hàng, Đã hoàn thành, Đã hủy bỏ.

 • Vào Bán hàng\Đơn đặt hàng, tích vào một đơn đặt hàng bất kỳ, nhấn chuột phải chọn chức năng Cập nhật tình trạng:
  • Trạng thái Hoàn thành đổi tên thành Đã hoàn thành.
  • Bổ sung tình trạng Đã giao đủ hàng.

Lưu ý: Không cho phép lập chứng từ bán hàng khi chọn các đơn đặt hàng có trạng thái Đã giao đủ hàng.

 • Khi thực hiện Thêm/Sửa các chứng từ hạch toán công nợ, thanh toán công nợ:
  • Khi thực hiện Thêm mới chứng từ: Cho phép chọn đơn đặt hàng có trạng thái Chưa thực hiện, Đang thực hiện, Đã giao đủ hàng và không cho phép chọn các đơn hàng có trạng thái Đã hoàn thành.
  • Khi sửa chứng từ: Cho phép lựa chọn tất cả các trạng thái của đơn đặt hàng.
  • Phạm vi các chứng từ tuân thủ theo quy tắc trên bao gồm:

– Chứng từ Quỹ\Thu tiền.
– Chứng từ Quỹ\Chi tiền.
– Chứng từ Ngân hàng\Thu tiền.
– Chứng từ Ngân hàng\Chi tiền.
– Chứng từ Mua hàng\Đơn mua hàng hoặc Mua hàng\Đơn mua hàng lập từ Đơn đặt hàng.
– Mua hàng\Chứng từ mua hàng hóa.
– Mua hàng\Chứng từ mua hàng nhiều hóa đơn.
– Mua hàng\Chứng từ mua dịch vụ.
– Mua hàng\Trả lại hàng mua.
– Mua hàng\Giảm giá hàng mua.
– Bán hàng\Trả lại hàng bán.
– Bán hàng\Giảm giá hàng bán.
– Chứng từ Kho\Nhập kho.
– Chứng từ Kho\Chuyển kho.
– Chứng từ Kho\Chuyển kho.
– Chứng từ Kho\Lệnh sản xuất.
– Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác.
– Tổng hợp\Chứng từ quyết toán tạm ứng.

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.