1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R40
 5. 2. Cho phép khai báo tài khoản chiết khấu khi khai báo vật tư hàng hóa

2. Cho phép khai báo tài khoản chiết khấu khi khai báo vật tư hàng hóa

1. Mục đích

Cho phép kế toán khai báo Tài khoản chiết khấu, Tài khoản giảm giá, Tài khoản trả lại khi khai báo vật tư hàng hóa và tự động lấy thông tin các tài khoản đó lên các chứng từ liên quan, giúp tiết kiệm thời gian thao tác, nâng cao hiệu quả công việc.

2. Chi tiết thay đổi:

 • Từ trước phiên bản R40: Khi khai báo vật tư hàng hóa, phần mềm không cho phép kế toán khai báo tài khoản chiết khấu của vật tư hàng hóa đó. Khi lập chứng từ bán hàng, kế toán phải tự nhập tay tài khoản chiết khấu. Trong trường hợp đơn vị có nhiều mặt hàng, tài khoản chiết khấu có nhiều tài khoản chi tiết nên việc làm như hiện nay sẽ gây mất nhiều thời gian.
 • Từ phiên bản R40 trở đi: Cho phép người dùng khai báo Tài khoản chiết khấu, Tài khoản giảm giá, Tài khoản trả lại trên danh mục vật tư hàng hóa và khi lập chứng từ liên quan đến các tài khoản này thì chương trình sẽ tự động lấy lên chứng từ theo thông tin đã có của hàng hóa đó.
  Các bước thực hiện:

1. Vào Danh mục\Vật tư hàng hóa, trên giao diện Thêm/Sửa vật tư hàng hóa bổ sung các trường Tài khoản chiết khấu, Tài khoản giảm giá, Tài khoản trả lại.


Lưu ý:

   • Chương trình mặc định giá trị cho các tài khoản này theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC:

– Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC: Tài khoản chiết khấu: 5211, Tài khoản giảm giá: 5213, Tài khoản trả lại: TK 5212 (Nếu có tiết khoản con thì mặc định là tiết khoản con đầu tiên).

– Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC: Tài khoản chiết khấu; Tài khoản giảm giá; Tài khoản trả lại: 5111 (Nếu có tiết khoản con thì mặc định là tiết khoản con đầu tiên).

   • Tùy chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ:

Vào Hệ thống\Tùy chọn riêng\Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ:

– Trường hợp tích chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ: Tại các trường Tài khoản chiết khấu, Tài khoản giảm giá, Tài khoản trả lại, chỉ cho phép nhập các tài khoản mặc định/tiết khoản con của tài khoản mặc định.

– Trường hợp không tích chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ: Tại các trường Tài khoản chiết khấu, Tài khoản giảm giá, Tài khoản trả lại, hiển thị tất cả các tiết khoản.

2. Trên giao diện Mẫu bổ sung các cột Tài khoản chiết khấu, Tài khoản giảm giá, Tài khoản trả lại (3 cột này đang ngầm định ẩn). Để hiển thị các cột này ta làm như sau:

   • Vào danh mục vật tư hàng hóa, nhấn chuột phải chọn Sửa mẫu. Trên giao diện sửa mẫu tích chọn hiển thị cho các cột Tài khoản chiết khấu, Tài khoản giảm giá, Tài khoản trả lại.

   • Nhấn Cất, danh mục vật tư hàng hóa hiển thị như sau:


3. Khi lập chứng từ bán hàng, trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán, chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin Tài khoản chiết khấu, Tài khoản giảm giá, Tài khoản trả lại của hàng hóa đó:

   • Chứng từ bán hàng:

 • Chứng từ trả lại hàng bán:

 • Chứng từ giảm giá hàng bán:

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.