1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R40
 5. 1. Cho phép tự động lấy lên số liệu của chỉ tiêu hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế trên tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 26

1. Cho phép tự động lấy lên số liệu của chỉ tiêu hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế trên tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 26

1. Mục đích

Chương trình hỗ trợ tự động lấy lên số liệu của chỉ tiêu 32a – Hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế trên tờ khai thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 26. Kế toán không cần tính toán lại giá trị hàng hóa không phải kê khai thuế và nhập thủ công lên phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế tối đa sai sót.

2. Các bước thực hiện

 • Trên giao diện chi tiết của chứng từ bán hàng, phần Sửa mẫu, tích chọn hiển thị trường HH không TH trên tờ khai thuế GTGT (Hàng hóa không tổng hợp trên tờ khai thuế giá trị gia tăng).

 • Nhấn Cất, giao diện chứng từ bán hàng hiển thị như sau:

 • Tích chọn HH không TH trên tờ khai thuế GTGT khi lập các chứng từ bán hàng hóa, dịch vụ không tính thuế:

 • Vào phân hệ Thuế\Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), khai báo thông tin và tích chọn phụ lục kê khai:

 • Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị tờ khai thuế giá trị gia tăng. Trên tờ khai bổ sung chức năng Chọn CT không tính thuế.

 • Nhấn Chọn chứng từ không tính thuế, tích chọn các chứng từ Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế.

 • Nhấn Đồng ý, chương trình tự động hiển thị giá trị của chỉ tiêu 32a – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế trên tờ khai thuế giá trị gia tăng.

 • Nhấn Cất để lưu lại dữ liệu.

Lưu ý:

 • Đối với hóa đơn chứng từ bán hàng, giảm giá hàng bán, trả lại hàng bán thuộc loại Bán hàng đại lý đúng giá, bán hàng ủy thác xuất khẩu: Do trên giao diện chi tiết chứng từ không có phần tích chọn HH không TH trên tờ khai thuế GTGT, nên nếu cột thuế của những chứng từ này có giá trị bằng 0 thì chương trình sẽ lấy lên màn hình chọn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế.
 • Giá trị của chỉ tiêu 32a – Hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế chính bằng tổng giá trị hàng hóa dịch vụ của các chừng từ được tích chọn trên giao diện chọn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế.
 • Cho phép sửa và chọn lại chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra không tính thuế khi mở lại tờ khai.
Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.