1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R40
  5. 3. Cho phép nhân viên kinh doanh theo dõi được số lượng đã giao/chưa giao khi một hợp đồng bán được giao thành nhiều đợt

3. Cho phép nhân viên kinh doanh theo dõi được số lượng đã giao/chưa giao khi một hợp đồng bán được giao thành nhiều đợt

1. Mục đích

Khi một hợp đồng giao thành nhiều đợt, cho phép nhân viên kinh doanh theo dõi được số lượng hàng hóa đã giao hoặc chưa giao của hợp đồng để có kế hoạch giao hàng cho khách hàng.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R40 trở đi: Đối với các hợp đồng bán được đẩy từ CRM về ACT, khi số lượng giao của các hợp đồng bán trên ACT thay đổi thì chương trình sẽ tự động cập nhật số lượng đã giao này cho hợp đồng bán tương ứng trên CRM.

  • Trên ACT:

  • Trên CRM:  Trên Tab Hàng hóa, bổ sung cột Số lượng đã giao, cho phép cập nhật số lượng đã giao của hợp đồng bán tương ứng:


Lưu ý: Các trường hợp làm thay đổi số lượng đã giao của hợp đồng bán trên ACT tùy thuộc vào tùy chọn Lấy chứng từ bán hàng, hàng bán trả lại hoặc Lấy từ phiếu xuất bán hàng, nhập kho hàng bán trả lại. Trên ACT đang lấy số lượng đã giao theo tùy chọn nào thì khi cập nhật sang CRM sẽ là số lượng tương ứng.

Cập nhật 08/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.