1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R34
  5. Cho phép khai báo thông tin Nơi đào tạo/Khoa/Chuyên ngành ngoài danh sách để nhập khẩu được lên hệ thống

Cho phép khai báo thông tin Nơi đào tạo/Khoa/Chuyên ngành ngoài danh sách để nhập khẩu được lên hệ thống

Cho phép người dùng khai báo thông tin Nơi đào tạo/Khoa/Chuyên ngành ngoài danh sách cấu hình trên hệ thống, giúp việc nhập khẩu Hồ sơ, Bằng cấp của nhân viên/ứng viên nhanh chóng.

Chi tiết thay đổi

Từ trước phiên bản R34: Chương trình chỉ cho phép khai báo thông tin Nơi đào tạo/Khoa/Chuyên ngành theo đúng danh sách đã cấu hình trên hệ thống thì mới cập nhật được Hồ sơ, Bằng cấp của nhân viên/ứng viên.

Từ phiên bản R34 trở đi: Chương trình cho phép khai báo thông tin Nơi đào tạo/Khoa/Chuyên ngành ngoài danh sách cấu hình trên hệ thống, để Nhập khẩu/Cập nhật hàng loạt được Hồ sơ, Bằng cấp của nhân viên/ứng viên.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.